CASVIEW

CP1212-2B

Адаптер за монтажа во дозна во ѕид - вградлив. Output: 2A, DC12V,