AILIF

PSU 1250

Напојна единица со метална кутија и полнач 12V /5A