AILIF

PSU 1220

Напојна единица со метална кутија и полнач 12V /2A